lunes, 27 de mayo de 2013

[GOO Ranking] Johhnys con mas apariencia de “Pandilleros Colegiales”

1. Aiba Masaki (1321 votes)
2. Matsumoto Jun (1102 votes)
3. Kimura Takuya (841 votes)
4. Kusanagi Tsuyoshi (584 votes)

5. Kamenashi Kazuya (467 votes)
60

6. Yamashita Tomohisa (389 votes)
7. Masuda Takahisa (356 votes)
8. Ninomiya Kazunari (343 votes)
9. Yasuda Shota (330 votes)
10. Sakurai Sho (287 votes)
11. Katori Shingo (249 votes)
12. Fujigaya Taisuke (209 votes)
13. Tamamori Yuta (178 votes)
14. Tegoshi Yuya (176 votes)
15. Nagase Tomoya (165 votes)
16. Ohkura Tadayoshi (143 votes)
17. Okada Junichi (116 votes)
18. Shibutani Subaru (98 votes)
19. Nishikido Ryo (90 votes)
20. Others (373 votes)


Realizado por: Susie2792
Fuente: JE News Daily

No hay comentarios: